Intelligent Dimming、Traic Dimmin
Product Description Vin(V) Max drive capacity PFC Dimming Package Data sheets
MC1501 可控硅調光 700V 15W 0.98 可控硅 TO252-5、SOT89-5
MC1601A PWM、0-10V調光、無極調光、低諧波 500V 25W 0.99 0-10V、PWM、無極調光 ESOP-8
MC1604 開關調色溫、輸入輸出恒功率 500V 16W 0.9 開關調色溫 ESOP-8
MC1605 開關調光 500V 16W 0.9 開關調光 ESOP-8